چاپ
دسته: صفحه اصلی
بازدید: 14492

در کلیپ بالا ، سربازی با لحن آهنگ نازی همدم من درباره خدمت سربازی میخواند